Startside EnglishGerman

ÅRSMØTE I EID ELVEEIGARLAG

Vi held årsmøte på Stokkenes Gjestegard torsdag 15. februar  2018  kl.: 20:00.

 

Sakliste:

Godkjenning av innkalling og sakliste.

Val av møteleiar.

Val av 2 til å skrive under protokoll.

Val av referent.

Årsmelding.

Rekneskap og budsjett.

Val.

Kvoteregulering.

Fangstrapportering.

Orientering om gytefisktellingane.

Orientering om kamera.

Orientering om jakt på steinkobbe i elva.

Orientering om revisjon av driftsplan

Innkomne saker.

Ymse.

Mat og kaffi.

Eventuelle saker må være styret i hende innan 15. februar 2018.

Styret vil oppmode medlemane om å sende e-post adressene sine og mobiltlfnr. til laget, dette kan gjerast via heimesida, eller til jlindvik@hotmail.com evt. jorgen.langeland@mattilsynet.no

Styret.

VELKOMEN TIL EIDSELVA  2017.

 

Velkomen til sida vår som vi håpar vil gi deg lyst til å vitje den fantastiske elva vår.   Vi klarer aldri å presentere det fulle og heile biletet her - elva må opplevast!

 

 

 Fisket opnar 1.juni og held fram til og med 31.august.

 

 

 Generelle kvotereglar:
Årsmøtet  i Eid elveeigarlag har vedteke fylgjande regulering for fisket sesongen 2017.

  • 2 laks pr. fisker pr. ½ døgnskort og 4 laks pr. døgnkort. Med laks meinast frå og med minstemål. 2 halvdøgnskort på same sone etter kvarandre vert å rekne som eit døgnkort.
  • Totalkvote på 10 villaks over 3 kg pr. fisker i sesongen 2017.
  • Minstemål for sjøaure / laks er 40 cm.
  • Kvote sjøaure: maksimum ein sjøaure pr. fiskar pr. halvdøgnskort, 2 pr. heildøgnskort.
  • Minner Dykk om skjellprøve av all fisk.
  • Hugs også på rapportering av fangst. Dette er svært viktig - vi er heilt avhengig av rett rapportering for å få styre elva sjølve.
  • Gjenutsett fisk skal registrerast og rapporterast med ca vekt og lengde.


Desinfisering:
Det vert desinfiseringsstasjonar på Nesjartun camping, Cirkle K  og hjå Arild Andersen ( Skipenes Gard ). Har du vore i anna vassdrag, så skal fiskeutstyret desinfiserast. Dokumentasjon vert utskriven frå desinfiserings-stasjon.

Prisar:Standardpakke pr. person: 2 Stenger, klepp og vadarar med sko kr 75

Utstyr utover dette kr 75 i tillegg. 


Fiskeoppsyn:
Det vert utførd kontroll av fiske og fiskeredskap på alle soner. Kontrollør har og funksjon som kontaktperson ved evt. spørsmål frå den enkelte fisker.

Kontrollører:

 
Dag-Ståle Leivdal          924 30 525  Alle soner, kontaktperson for heile elva.

Eirik Johnson                 906 11 162  Alle soner. Kontaktp. Staten.

Henning Langeland      416 96 649   Alle soner. Kontaktp. Stokkenes og Langeland.

Asgeir Skrede               950 11 156  Alle soner. Kontaktp. Moen/Fossen/Nor/Kvien.
Stian Bjørlo                   908 81 628  Alle soner. Kontaktp. Bjørlo.
Irvin Yri                         975 97 654  Alle soner. Kontaktp. Staten og Bjørlo.

Øyvind Bjørlo                913 43 561  Alle soner. Kontaktp. Bjørlo.


Vi vil oppfordre Dykk alle til å ta med boss slik at det vert ei triveleg oppleving ved elva.

 

Skitt fiske!

 

God start på 2017 sesongen

Det vart teke 15 laksar mellom 5 og 10 kg første fiskedøgnet. I tillegg også nokre under 5 kg. Det er fine forhold og god stemning langs elva.

Status pr. 1. juli

Elveeigarlaget har no sendt inn midtvegsrapporten pr. 1. juli. Dette ser svært lovande ut. Fangsttala viser 1295 kg laks - det er lite smålaks ( 20 kg ), bra med mellomlaks ( 470 kg ) og mykje storlaks ( 800 kg ) Dette er omlag dobbelt så mykje som på same tid i fjor. Det er ikkje gjort endringar i kvotar eller andre vilkår.

 

Driftsplan:

Vi er no i gang med revisjon av driftsplanen. Ver venleg å melde til styret om du har innspel til planen eller eventuelle endringar i eigartilhøve som skal med i planen.

 

Kartlegging av Eidselva:

NVE skal gjere ei kartlegging av elva i perioden fram til november. Det aller meste av arbeidet vert gjort frå helikopter, men det kan bli aktuelt å bruke båt nokre stader i elva. Vi har vore i kontakt med både Eid Kommune og NVE og bedt om at eventuelt arbeid frå båt vert gjort etter fiskesesongen.

Aktuelt
Årsmøteinkalling 2018

ÅRSMØTE I EID ELVEEIGARLAG Vi held årsmøte på Stokkenes Gjestegard ..

Les meir »
Laks Alsaker

Alfred Flåm fekk denne flotte laksen på Alsaker mandag 14 august.  Laksen vart teke..

Les meir »
Midtvegsrapportering 2017

Elveeigarlaget har no sendt inn midtvegsrapporten pr. 1. juli. Dette ser svært lovande ut. Fan..

Les meir »