Startside EnglishGerman

VELKOMEN TIL EIDSELVA  2016.

 

Velkomen til sida vår som vi håpar vil gi deg lyst til å vitje den fantastiske elva vår.   Vi klarer aldri å presentere det fulle og heile biletet her - elva må opplevast!

 

 

 Fisket opnar 1.juni og held fram til og med 31.august.

 

 

 Generelle kvotereglar:
Årsmøtet  i Eid elveeigarlag har vedteke fylgjande regulering for fisket sesongen 2016.

  • 2 laks pr. fisker pr. ½ døgnskort og 4 laks pr. døgnkort. Med laks meinast frå og med minstemål. 2 halvdøgnskort på same sone etter kvarandre vert å rekne som eit døgnkort.
  • Totalkvote på 7 villaks over 3 kg pr. fisker i sesongen 2016.
  • Minstemål for sjøaure / laks er 40 cm.
  • Kvote sjøaure: maksimum ein sjøaure pr. fiskar pr. halvdøgnskort, 2 pr. heildøgnskort.
  • Kun ein treblekrok på sluk og wobbler.
  • Minner Dykk om skjellprøve av all fisk.
  • Hugs også på rapportering av fangst. Dette er svært viktig - vi er heilt avhengig av rett rapportering for å få styre elva sjølve.
  • Gjenutsett fisk skal registrerast og rapporterast med ca vekt og lengde.


Desinfisering:
Det vert desinfiseringsstasjonar på Nesjartun camping, Statoil og hjå Arild Andersen ( Skipenes Gard ). Har du vore i anna vassdrag, så skal fiskeutstyret desinfiserast. Dokumentasjon vert utskriven frå desinfiserings-stasjon.

Fiskeoppsyn:
Det vert utførd kontroll av fiske og fiskeredskap på alle soner. Kontrollør har og funksjon som kontaktperson ved evt. spørsmål frå den enkelte fisker.

Kontrollører:

 
Svenn Morten Eikeset   902 90 106  Alle soner. Kontaktperson for alle soner.

Eirik Johnson                 906 11 162  Alle soner. Kontaktp. Staten.

Henning Langeland      416 96 649   Alle soner. Kontaktp. Stokkenes og Langeland.

Asgeir Skrede               950 11 156  Alle soner. Kontaktp. Moen/Fossen/Nor/Kvien.
Stian Bjørlo                   908 81 628  Alle soner. Kontaktp. Bjørlo.
Dag-Ståle Leivdal        924 30 525  Alle soner. ontaktp. Nor/Balser/Moen/Fossen.      

Irvin Yri                         975 97 654  Alle soner. Kontaktp. Staten og Bjørlo.Vi vil oppfordre Dykk alle til å ta med boss slik at det vert ei triveleg oppleving ved elva.

 

Skitt fiske!

 

Midtvegsrapportering

Elveeigarlaget har i dag rapportert fangst for første halvdel av sesongen. Det er fram til 03.07.16 teke omlag 650 kg laks. Det er likt fordelt mellom storlaks og mellomlaks. Det er kun teke 18 kg tert. Fisket er på nivå med 2015. Det var særleg starten på sesongen som var god og fisket har avteke den siste tida. Det er rapportert om mykje fisk i fjorden så vi treng ein liten auke i vassføring for å få den ønska oppgangen. Det er ikkje gjort endringar i kvotane på dette tidspunkt, men dersom fisket vert godt no framover vert det vurdert å auke totalkvoten på eit seinare tidspunkt.

God start på fiskesesongen i Eidselva

Fisket i Eidselva starta kl 00 1.juni. Allereie om natta vart det teke fleire fine fangstar og utover dagen vart det teke laks langs heile elva. Omlag 10 laksar mellom 7 og 10 kg vart landa første døgnet. Her er Sindre Moe med ein laks på 7,5 kg teken på Hildenes opningsdagen.

Etter halvanna veke med fiske i Eidselva er det teke mange fine fangstar. Her er ein av laksane som Yngve Olsen frå Bergen tok i dag 9.juni.

Laksen vart teken på Langeland og vog 9,4 kg med ei lengde på 98 cm. Det fristande agnet var ein kleppesluk. Den glade fiskaren landa også ein laks på 5,7 kg.

Aktuelt
Mange fine fangstar i Eidselva

Etter halvanna veke med fiske i Eidselva er det teke mange fine fangstar. Her er ein av laksane som ..

Les meir »
LAKSEFISKET ER I GANG

Fisket i Eidselva starta kl 00 1.juni. Allereie om natta vart det teke fleire fine fangstar og utove..

Les meir »
Informasjon om Eid Elveeigarlag

Leiar i styret i Eid elveeigarlag er Per Ingvar Langeland. Han kan nåast på telefo..

Les meir »